در شماره سوم فصلنامه تزرو به قلم «احسان گل احمر» خواهید خواند : ایران قاجاری از نگاه دیگری : نگاهی انتقادی و شناختی به سفرنامه لرد کرزن انگلیسی  

  سفرنامه یکی از قدیمی ترین گونه های ادبی است که ریشه های آن را می توان تا زمان هومر

Read more

در شماره سوم فصلنامه تزرو به قلم «محسن صفوی» خواهید خواند : تصویرگری و روایت جهانگردان اروپایی از مراسم آیینی «نحرشتر» در اصفهانِ عصر صفوی

از جمله مظاهر فرهنگی و اجتماعی ایرانیانِ عصر صفوی که مورد توجه جهان‌گردان غربی قرار گرفته، آیین‌های ملی و مذهبی

Read more
صفحه 1 از 1212345...10...قبلی »
  • تیر ۱۳۹۶
  • اسفند ۱۳۹۵
  • دی ۱۳۹۵
  • آذر ۱۳۹۵
  • آبان ۱۳۹۵
  • مهر ۱۳۹۵
  • شهریور ۱۳۹۵
  • مرداد ۱۳۹۵
  • تیر ۱۳۹۵
  • خرداد ۱۳۹۵