در شماره سوم فصلنامه تزرو به قلم «احسان گل احمر» خواهید خواند : ایران قاجاری از نگاه دیگری : نگاهی انتقادی و شناختی به سفرنامه لرد کرزن انگلیسی  

  سفرنامه یکی از قدیمی ترین گونه های ادبی است که ریشه های آن را می توان تا زمان هومر

Read more
صفحه 1 از 1212345...10...قبلی »
  • تیر ۱۳۹۶
  • اسفند ۱۳۹۵
  • دی ۱۳۹۵
  • آذر ۱۳۹۵
  • آبان ۱۳۹۵
  • مهر ۱۳۹۵
  • شهریور ۱۳۹۵
  • مرداد ۱۳۹۵
  • تیر ۱۳۹۵
  • خرداد ۱۳۹۵