در شماره سوم تزرو و با قلم سینا عشاقی خواهید خواند: ابعاد چند گانه بازی های ویدئویی


* خروج از دنیایی و ورود به دنیایی دیگر و تجربه دنیای جدید، پر هیجان و جذاب آن هم با ساخت فضا و محیطی شبیه به جهان واقعی همراه با حوادث و رخدادهای هیجان آور

* با تحلیل بر نوع داستان و فضاسازی و نظر به اتفاقات تاریخی و حوادث جهانی و فرهنگ های ملل

 * تاثیر بر عقاید ذهنی مخاطب

* نحوه تعامل در فضای شکل گرفته جدید و اهمیت آن در درک فضای جدید

 * عناصر و جذابیت های بصری در دریافت واقعیت از تعامل شکل گرفته با بررسی فناوری های جدید در تحول و پایدار ساختن این گونه فضاها

و اختصاص دادن بخشی از واقعیت روزمره انسان به گونه زیبایی شناسانه در جهان رایانه را در شماره سوم فصلنامه تزرو با نگاه کامل و گویا می خوانیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *