در شماره سوم تزرو و با قلم برنا حدیقی خواهید خواند: سه راه حل برای یک مسئله


و این بار ایماژ با تحلیل سه نما از اسطوره یونانی ادیپ از منظر سه کارگردان به قلم برنا حدیقی در شماره سوم فصلنامه تزرو به چاپ می رسد.

وی با مقدمه ای در راستای طبقات مختلف اجتماعی، با نظر به مقاله “فایبو ویگی” درباره پازولینی و اهمیت پرداختن به وی به ویژه در دوران پس از جنگ سرد که در بستر لیبرال دموکراسی جهانی شده و روز به روز به انبوه محرومان و مطرودان جامعه جهانی افزوده می شود به بررسی و تحلیل ایماژ “اسطوره ادیپ” در سه فیلم ادیپ شهریار ۱۹۶۷، کد ۴۶ و هم کلاسی قدیمی می پردازد و نگاه گوناگون هر سه کارگردان فیلم را با بیانی روشن و تخصصی به تصویر می کشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *