در شماره سوم فصلنامه تزرو به قلم میثم یزدی خواهید خواند : برخورد گفتمانی تصاویر در گردش


ایماژهایی که در ذهن ما از پدیدارهای پیرامونی مان نقش می بندند و تفسیر و تبیین می شوند یک امر گفتمانی اند. این بدان معناست که آنچه در ذهن ما از محیط پیرامون شکل می گیرد بواسطه روابط پنهان بازیگرانی که دارای قدرت های سخت و نرم هستند ایجاد می شود. هویتهایی متجسم در ذهن من سوژه امری برساخته شده از بافتی است که عوامل زیادی در شکل گیری آن نقش دارند. این فرآیندهای ایدئولوژیک با ساز و کارهای متنوع و متعددی که از آن بهره می برند ایماژهایی ایجاد می کنند بر سیاق و سلیقه خود؛ پدیده ای را جذاب و جالب می سازند و امری دیگر را مطرود و مشمئزکننده. ایماژهای ایران دوره پهلوی را در ذهن «دیگران» پیش و پس از انقلاب در نظر بگیرید تا تصوراتی که از ایران در این دو دوره توسط خودی و دیگری خلق و نشر یافته اند را بتوان عمیق تر درک کرد. عوامل متعددی در شکل گیری ایماژها یا تصاویر ذهنی ما از دنیای پیرامونمان نقش اساسی بازی می کنند، از ابزارهای سیاست گرفته تا فرهنگ و هنر و از دین تا اقتصاد همه و همه فرآیندهای درهم تنیده ای را مفصل بندی می کنند که تصویری خاص از دنیا به من سوژه می دهد. یکی از مکانهای بروز ایماژهای برساخته شده گفتمانها مقاصد سفر گردشگران است…

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *