آدمی مخفی ست در زیر زبان


مروری بر نمایشگاه آثار آنیما احتیاط در گالری آرته

کار من، لغت است .
حرکت در لایه های لغت، «ساحت های آوا، معنا و طرح» را بر می سازند. آوا میل به «رویداد صوتی» دارد . معنا میل به «ناوار» دارد . طرح  میل به «کنش های نقاشانه» دارد .
«آوا-معنا-طرح» در لغت لایه بندی می شوند.
و حرکت، گشودگی است

پرسشی به ذهن می رسد. آیا حرکت میان لایه های لغت، به صورتی که هنرمند از آن یاد می کند هرگز به تناظری میان «طرح» و «معنا» یا «کنش نقاشانه» و «ناوار» منجر شده است؟

بیان نسبت هایی شاخص و نا متعارف از دوگانه های بنیادینی چون مربع و دایره، دخل و تصرفی عامدانه در صورت بندی فضایی نوشتار، دلالت تدریجی پنهان برون و درون و بیان وجه زن و مرد در کنار وجوه نمادینی چون دایره و مربع کنار زمان و مکان، آسمان و زمین و گفتار و نوشتار در دستان و اندیشه آنیما احتیاط از نگاه بیان سولماز نراقی در شماره سوم فصلنامه تزرو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *