در شماره سوم فصلنامه تزرو به قلم “میثم یزدی” خواهید خواند : در آمدی انتقادی بر ایماژ در گردش


دیدن همواره قبل از بیان کردن رخ می دهد و از این رو امر دیدنی یا ایماژها هستندکه اندیشه ها و بیان ما را شکل می دهند. در دنیای معاصر ایماژ و یا تصویر در برساختن فرهنگ و سبک زندگی اجتماعی انسانها نقش کلیدی دارد. تصور کنید که نشانه ها و ایماژها از زندگی روزمره ما حذف می شدند؛ از نشانه های شکل دهنده به فرهنگ راهنمایی و رانندگی تا آیکونهای راهنماگر در ویندوز و یا نشانه های راهنماگر و تابلوهای فروشگاهها در مراکز بزرگ خرید. تصور زندگی روان و جابجایی های هدفمند نظام مند بدون ایماژها غیر ممکن است. فرهنگ ها برساخته آنچه دیده می شوند و چگونه دیدن هستند، از این رو تعامل های بینافرهنگی در نخستین مرحله بر بستر ایماژهای شکل گرفته از «دیگری»، سپس مواجه شدن و ارزیابی نظامی که این ایماژها را می سازند و نتیجتا بازنمایی و انتشار ایماژهای جدید بر بستر بینامتنی شکل می گیرند…

(ادامه مطلب در شماره سوم فصلنامه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *