در شماره دوم تزرو خواهیدخواند: سایه های معوج / از گوشه های مدّور


          ما سه نفر بودیم. دور میزی نشسته بودیم و شروع کرده بودیم به بلند خواندنِ داستان اول که خواهر و برادر بود. حظ کرده بودیم که بعدِ مدت‌ها داشتیم همچو داستان‌هایی می‌خواندیم. روزِ قبل‌اش کتاب را باز کرده بودیم و تک صندلی آمده بود. معرکه بود. خواهر و برادر آنقدر که تک صندلی برای‌مان معرکه بود، معرکه نبود، ولی هنوز مایه‌ی حظ بود. روزهای بعد هم نشستیم به خواندن، سه نفری. و همچنان حظ می‌بردیم. نوبت رسید به گروه‌بندیِ آدم‌هایی که می‌خواهیم از کنارشان بگذریم؛ داستان دهم، دو داستان مانده به آخر.

در شماره دوم فصلنامه هنر، ادب و گردش تزرو، خوانش متفاوتی توسط آرزو مختاریان و آتنا ایران تاژ ، از مجموعه داستان «در سرزمین دیگر» شاپور بهیان، خواهید خواند؛ که در دو خوانش متفاوت ؛ «سایه های معوج» و «از گوشه های مدور» و پس از داستان خواهر و برادر از همین مجموعه چاپ خواهد شد.

با ما همراه باشید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *