در شماره دوم تزرو خواهید خواند: هنر چیدمان و تجربه


 لازمه درک و فهم درست از اینستالیشن (Installation) “هنر چیدمان” سبب شد که به جایگاه و تفصیل هنرهای معاصر در جهان امروز هنر بپردازیم. کنکاش در هنرهای گوناگون از منظر موضوع شماره ۲ فصلنامه، قلم امید شمس را در جهت معرفی این هنر و نکات پراهمیت آن مدد جست. او که مولف کتب بسیاری در زمینه های گوناگون است این بار با ترجمه مقدمه و بخش نخست از کتاب  “هنر چیدمان: یک تاریخ انتقادی” به قلم کلر بیشاپ ( Claire Bishop ) با متنی گزیده و در عین حال سرشار از اطلاعات کلیدی درباره هنر چیدمان؛ البته با منظری متفاوت از منظر رایج به تحلیل و بررسی جایگاه و اهمیت آن می پردازد. ارائه اطلاعات تاریخ گونه از مبدا شکل گیری این هنر سبب می شود تا خواننده اطلاعات بهتر و روشن تری از چارچوب آن بیابد تا بر ایجاد و ارائه درست  این  شکل از هنر، سخت بکوشد.

با مطالعه ترجمه و تلخیص مذکور، به وضوح می توان نگاه و انتخاب متفاوت نگارنده و مترجم در تفسیر هنر چیدمان را در تمرکز بر مخاطب ( بیننده) این هنر برشمرد.

امید شمس در این ترجمه و تلخیص آنچه به طور معمول از هنر چیدمان در نظر داریم را به کناری می نهد تا ارزشمندترین تفسیر، بیان و درک را به ما ارئه دهد؛ پس آگاهانه برای خوانش متن جامع و کامل آن در مهرماه به انتظار می نشینیم.


 

One thought on “در شماره دوم تزرو خواهید خواند: هنر چیدمان و تجربه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *