ورزنه، گنجینه ای بازمانده از روزگار کهن

 


ورزنه، گنجینه‌ای بازمانده از روزگار کهن

در شماره دوم «فصلنامه تزرو» به قلم «مهدی شریعتی» خواهید خواند…


ناحیتی در جنوب شرقی کوهپایه، منطقه‌ای جلگه‌ای و معتدل، با میانگین بارشی که از ۸۰ میلی‌متر در سال تجاوز نمی‌کند و دمایی که میانگین آن حدود ۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد است؛ یادآور همان سردی و خشکی که بار احساسی نام آن را بر دوش می‌کشد. مکانی که در آنجا روزگاری صدای خشک پیرمردی روستایی با ترانه‌های چوپانی، گاوان ورزا را برمی‌انگیخت تا به آمدوشدی پی‌درپی، دلوی گرانبار را از دل زمین برکشند و بر جویش روان سازند. حاصل هر آمدوشدی، شرشر آبی بود که از جوی روان می‌شد تا زمین تشنه را سیراب سازد.

«ورزنه» واژه‌ای است با بارهای احساسی بسیار از صدای خشک طناب و چرخ‌های چاه گرفته تا صدایی که از حرکت تیغه‌های آهنی روغن‌نخورده بر ساقه‌های برشته‌ی گندم برمی‌خاست که حاصل آن گندمی بود که از کاه جدا می‌شد تا این یک، با قاتقی ناچیز شکم مردمان را پرسازد و آن یک، گوسفندان و گاوان و استران را سر در آخور نگاه دارد.

«ورزنه» یادآور کوششی است مستمر؛ تلاشی برای بقا که روستانشینان مناطق خشک کویری ناگزیر از آنند. مردمانی ریشه در خاک با نگاه‌هایی عمیق که فروتنانه بر روی زمین می‌نشینند و در هر لحظه‌ی سلامت تن و نان سفره‌ی خویش، سرِ شُکر بر آستانِ خدا می‌سایند.

«ورزنه» نامی است که بدون یای نسبت به پایان نام خانوادگی ساکنان آن اضافه می‌شود و کمتر نامی را می‌توان یافت که چنین باشد؛ و این آوردن اسم مکان بدون اضافه کردن یای نسبت، اگرچه قدمتی چند ده ساله دارد و به زمانی بازمی‌گردد که شناسنامه یا همان سجل احوال مردمان صادر می‌شد، همبستگی مردمان این ناحیه با خاکِ خویش را نشان می‌دهد. چنان که اگر گذر روزگار، آنان را به دیاری دیگر افکند و ایشان را از وابستگی اقتصادی یا چیزی از آن دست بدان ناحیه کاملاً بی‌نیاز سازد، باز وابستگی عاطفی آنان را نمی‌تواند قطع سازد و ارتباط احساسی‌شان را با سرزمین مادری‌شان بگسلد. چنان که آنان هرگز بندِ نافِ خویش را با موطنِ اصلی خود قطع نمی‌سازند و به رغبت، حاصل دسترنجِ خویش را صرف آبادانی آن می‌سازند…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *